Bedrijfspand

Gebouwenverzekering

Schades aan uw bedrijfsgebouw ontstaan op de meest onverwachte momenten. Dit kan uw bedrijfsvoering of voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen.

Gereserveerde bedragen voor onderhoud zijn meestal voldoende om herstel van schade te kunnen bekostigen. Met een uitgebreide gebouwenverzekering is uw gebouw tegen vrijwel alle voorkomende risico’s verzekerd.

Inventaris en goederenverzekering

Inventaris en goederen zijn in de meeste gevallen de spil van uw bedrijf. De waarde hiervan moet u dan ook beschermen.

Met een Inventaris- en goederenverzekering heeft u een uitgebreide dekking voor schade aan de inventaris en goederen.
De continuïteit van uw bedrijf is hiermee gewaarborgd.

Bedrijfsschadeverzekering

Uw vaste kosten zoals huur, hypotheek, abonnementsgelden, verzekeringen, accountantskosten, rente en aflossing op overige kredieten en salarissen lopen gewoon door, terwijl uw bedrijf mogelijk niet meer actief is vanwege een schade aan het gebouw of de inventaris en goederen.

Een faillissement is mogelijk. Met de Bedrijfsschadeverzekering betaalt u de vaste lasten en uw nettowinst wordt uitgekeerd, totdat uw bedrijf weer actief is.

Milieuschadeverzekering

Een milieuschade is snel veroorzaakt, de sanering is over het algemeen zeer kostbaar.

De Milieuschadeverzekering biedt dekking voor saneringskosten en andere bijkomende kosten in geval van een milieuschade.

De continuïteit van uw bedrijf komt hiermee niet in gevaar. Gezien de hoge sanering kosten kunt u tegenwoordig bijna niet meer zonder een milieuschadeverzekering.

Glasverzekering

Afhankelijk van het raamoppervlak en type glas kan een glasschade enorme financiële schade met zich mee brengen. De Glasverzekering biedt u bescherming en gemak.

Eén telefoontje naar APN en de schade wordt hersteld en betaald.

Computer en electronicaverzekering

Elk bedrijf beschikt over één of meerdere computers, met de benodigde randapparatuur zoals printers, faxen, scanners en software. In uw bedrijfsvoering bent u er in hoge mate afhankelijk van.

De Computer- en elektronica verzekering biedt bescherming de verzekering dekt de kosten van reparatie en het herstel van programmatuur en data