Inkomen

Arbeidsongeschiktheid

Inkomensgevolgen van WIA voor uw situatie.

Als u door een langdurige ziekte of een ernstig ongeval niet meer volledig kunt werken, moet u een beroep doen op een WIA uitkering.

De WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) treedt in de plaats van de WAO.

Onder IVA regeling (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) vallen werknemers die voor 80% of meer duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Werknemers die voor 35% of meer arbeidsongeschikt zijn ( maar niet volledig en duurzaam) krijgen een uitkering in het kader van de WGA regeling (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

Werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, kunnen geen beroep doen op de WIA.

De WGA regeling kent een loongerelateerde uitkering waarvan de duur afhankelijk is van het arbeidsverleden van de werknemer bij het intreden in de WGA.

De periode daarna krijgt u tot 65 jaar een loonaanvulling of vervolguitkering.