Voertuigen

Motorvoertuigen

• Eigen vervoer
• Motorrijtuigen
• Werk / landbouwmaterieel
• Transport
• Vervoerders

De eigen vervoersverzekering

Als gereedschappen en hulpmaterialen uit uw bestelauto worden gestolen, dan kunt u of uw personeel niet aan het werk en afspraken met uw klanten niet nakomen.

Middels de eigen Vervoerverzekering bent u hier tegen beschermt.

Motorrijtuigenverzekering

Met een Motorrijtuigenverzekering beschermt u uw vermogen als een derde schade lijdt die door u met uw motorrijtuig is veroorzaakt.

Deze verzekering is wettelijk verplicht!

Werkmaterieel- of Landbouwmaterieel

Een Werkmaterieel- of Landbouwmaterieelverzekering biedt u vermogensbescherming bij claims naar aanleiding van door u veroorzaakte schade tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Het materieel zelf valt ook onder de dekking.

Goederentransportverzekering

Machines en grondstoffen zijn van groot belang voor een bedrijf. De vraag is wie het risico tijdens transport draagt.

Met de Goederentransportverzekering bent u verzekert tegen de schade die ontstaat tijdens het vervoer van goederen.

Vervoerdersaansprakelijkheid

Een Vervoerders aansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van claims. De aansprakelijkheid voor schade aan vervoerde lading.